Books

Founding Nemo

de geschiedenis van het nederlandse wetenschapsmuseum en zijn voorgangers, 1923–2013

Judith Gussenhoven deed bijna twee jaar lang onderzoek naar de geschiedenis van Museum Nemo en zijn voorgangers.
Het boek illustreert in zes hoofdstukken het veranderende karakter dat het museum sinds het 90-jarig bestaan heeft ondergaan.
Het is te koop in de webwinkel van NEMO.

The History of a Dutch Science Museum

Judith Gussenhoven spent almost two years to discover the history of dutch Science Museum NEMO and its predecessors.
The Book illustrates in six chapters the changing character of the Museum over the 90 years of it’s existence.

Founding Nemo

Founding Nemo Voorwerk

Voorwerk

Founding Nemo Voorwerk 2

Founding Nemo Voorwerk 3

Founding Nemo Hoofdstuk 1

Hoofdstuk opening

Elk hoofdstuk heeft een eigen kleur en lettertype.

Every Chapter has it’s own colour and typefont

Founding Nemo Hoofdstuk 1 intro

Founding Nemo fotospread

Fotopagina

Founding Nemo Bezoek katern

Katern

Verspreid tussen de hoofdstukken bevinden zich drie katernen met daarin een ‘virtueel’ bezoek aan het museum in verschillende decennia.

Three different sections with a ‘virtual’ visit to the museum in different era’s.

Founding Nemo Bezoek katern 2

Founding Nemo Hoofdstuk 2

Founding Nemo grafiek

Founding Nemo Binnenwerk

Founding Nemo Noten

Voetnoten

Het boek bevat meer dan duizend voetnoten…

More than 1000 footnotes…

Nemo omslag achter

<
>